Arbetsgång i korthet

Fundera igenom vad sidan skall förmedla.

Vilket är sidans huvudsyfte och vem riktar sidan sig till.

Vilken information skall sidan innehålla.

Hur skall sidan se ut (färger, bilder, typsnitt mm.)

Ta fram en lämplig www-adress och kolla om den är ledig.

Bestäm vilket webhotell som skall användas.

Produktion av sidan i kontinuerligt samråd.

Sidan läggs upp på nätet.